SOUTH INDIA TOURS

south-india-tours1.jpeg
south-india-tours2.jpeg
south-india-tours3.jpeg

HIGH-QUALITY INDIA TOUR PACKAGES

KERALA  TOURS 

                        TOUR-01                                     TOUR-02                           TOUR-03                                     TOUR-04

 Cochin Munnar Thekkadi Alleppey       Cochin Munnar Thekkadi         Kovallam Alleppey          Trivandrum Kovalam Kanyakumari

                  05 Nights 06 Days                      03 Nights 04 Days               03 Nights 04 Days                     03 Nights 04 Days

                         Details                                           Details                               Details                                         Details

                     

                       TOUR-05                                      TOUR-06                          TOUR-07                                      TOUR-08

        Munnar Thekkadi Alleppy               Cochin Munnar Alleppey   Cochin Munnar Thekkady Alleppey   Munnar Thekkady Alleppy

              04 Nights 05 Days                        04 Nights 05 Days                05 Nights 06 Days                        03 Nights 04 Days

                         Details                                           Details                               Details                                         Details

               

                       TOUR-09                                       TOUR-10                         TOUR-11                                       TOUR-12

Munnar Thekkady Alleppey Kovallam  Cochin Munnar Kanyakumari   Munnar Thekkadi            Trivandrum Kovallam Kanyakumari

             06 Nights 07 Days                              07 Nights 08 Days            04 Nights 05 Days                         03 Nights 04 Days

                         Details                                          Details                               Details                                          Details

KARNATAKA  TOURS

                  TOUR-01                        TOUR-02                      TOUR-03                    TOUR-04                            TOUR-05

              Ooty Wayanad             Mysore Wayanad           Ooty KodaiTour     Bangalore Mysore Ooty     Bangalore Mysore Coorg

          04 Nights 05 Days         064 nights 05 Days        04 Nights 05 Days        04 Nights 05 Days             04 Nights 05 Days 

                    Details                           Details                            Details                        Details                               Details

               

                TOUR-06                         TOUR-07                       TOUR-08                     TOUR-09                            TOUR-10

      Mysore   Ooty Kodai          Mysore Coorg Ooty     Bangalore Mysore Ooty Bangalore Mysore Kodai Bangalore Mysore Coorg

         05 Nights 06 Days             05 Nights 06 Days         05 Nights 06 Days        06 Nights 07 Days          046 Nights 07 Days

                 Details                               Details                             Details                        Details                              Details

                TOUR-11                         TOUR-12                        TOUR-13                     TOUR-14                          TOUR-15

 Bangalore Mysore Ooty  Trivandrum  Kanyakumari   Mysore Coorg Wayanad  Mysore Coorg Ooty Kodai  Mysore Wayanad Ooty

        07 Nights 08 Days           03 Nights 04 Days             07 Nights 08 Days      08 Nights 09 Days           08 Nights 09 Days

                 Details                              Details                             Details                        Details                               Details

 

TAMILNADU TOURS

                           TOUR-01                                             TOUR--02                                                TOUR-03

           MADURAI RAMESHWARAM             KOVALAM  RAMESHWARAM                  KODAIKANAL  KANYAKUMARI

  Trivandrum(Arrive)Kanyakumari Rameshwaram   Kovalam  Kanyakumari  Rameswaram         Cooimatur(Arrive)Kodai-Madurai

               Madurai Drop at Madurai                              Madurai Drop at Madurai                   Rameshwaram Kanyakumari drop Trivandrum  

                      04 Nights 05 Days                                     05Nights 06 Days                                         06Nights 07 Days

                           Details                                                     Details                                                      Details

                           

                           TOUR-04                                                  TOUR-05                                                      TOUR-06 

          KOVALAM KANYAKUMARI                COCHIN KANYAKUMARI                         ALLEPPEY  KANYAKUMARI

Trivandrum (Arrive) Kovalam  Kanyakumari    Cochin (Arrive)Munnar Madurai               Cochin (Arrival) Alleppey Kovalam Kanyakumari       Rameshwaram  Madurai (Madurai Drop)   Rameshwaram Kanyakumari(Drop Trivandrum)   Rameshwaram Madurai (Drop Madurai)

                  06 Nights 07 Days                                06 Nights 07 Days                                     06 Nights 07 Days

                            Details                                                 Details                                                       Details

                       TOUR-07                                                TOUR-08                                                  TOUR-09 

        MUNNAR KANYAKUMARI                      ALLEPPEY RAMESHWARAM            MUNNAR RAMESHWARAM

       Cochin(Arrival) Munnar Madurai           Cochin ( Arrival) Alleppey Kovalam        Cochin(Arrival) Munnar Alleppey Thekkady

         Rameshwaram Kanyakumari             Kanyakumari Rameshwaram Madurai      Madurai Rameshwaram Kanyakumari

                 (Drop Trivandrum)                                    (Drop Madurai)                                           (Drop Trivandrum)

                07 Nights 08 Days                                 07 Nights 08 Days                                     08 Nights 09 Days

                         Details                                                   Details                                                        Details

       

                     TOUR-10                                                 TOUR-11                                                   TOUR-12

 MUNNAR THEKKADY RAMESHWARAM        BANGALORE MUNNAR                         RAMESHWARAM KOVALAM

   Trivandrum (Arrival) Kanyakumari             Bangalore(Arrival) Coorg Ooty            Cochin(Arrival) Munnar Alleppey Thekkady 

   Madurai Thekkady Munnar Alleppey     Kodaikanal Munnar Thekkady Alleppey  Madurai Rameshwaram Kanyakumari Kovalam

                   (Drop Cochin)                                        ( Drop Cochin)                                       ( Drop Trivandrum)

              08 Nights 09 Days                                   10 Nights 11 Days                                     08 Nights 09 Days 

                     Details                                                      Details                                                         Details        

ANDHRAPRADESH  TELANGANA TOURS    

                   

                   TOUR-01                            TOUR-02                               TOUR-03                                           TOUR-04     

           Tirupati Balaji Darshan       Tirupati Pondicherry       Tirupati one Day tour from Chennai       Andhra Pradesh Budha Tour

             02 Nights 03 Days              04 Nights 05 Days                     01 Day Tour                                  06 Nights 0d7 Days

Details                                Details                                    Details                                                Details    

                  TOUR-05                             TOUR-06                                TOUR-07                                           TOUR-08  

                 Basar Tour                       Tirupati Tirumala               Satya Saibaba Andhra Tour                         Srisailam

           01 Night 02 Days                02 Nights 03 Days                   12 Nights 13 Days                            01 Night 02 Days Tour

                  Details                                   Details                                     Details                                               Details

             

                  TOUR-09                             TOUR-10                                TOUR-11                                            TOUR-12

           Mantralayam Tour            Nagarjuna Sagar Tour  Shirdi Nasik Aurangabad From Hyderabad  Maharashtra 5 Jyotirlinga 

             01 Night 02 Days                                01 Day Tour                                 02 Nights 03 Days                                        04 Nights 05 Days

                   Details                                 Details                                      Details                                               Details

 

GOA TOURS IN INDIA

  TOUR-01                                    TOUR-02                                      TOUR-03                         TOUR-04

             Goa Tour from Mumbai              Mumbai Goa Tour By Flight                 Mumbai Goa Tour           Mumbai Goa Tour

                   02 Nights 03 Days                      03 Nights 04 Days                        04 Nights 05 Days            05 Nights 06 Days

                         Details                                           Details                                         Details                             Details

                        TOUR-05                                     TOUR-06                                    TOUR-07                         TOUR-08

            Goa Tour by Train/Flight                    Mumbai Goa Tour                Goa Tour by Train/Flight   Goa Tour by Train/Flight

                  06 Nights 07 Days                         07 Nights 08 Days                    06 Nights 07 Days            07 Nights 08 Days

                         Details                                            Details                                       Details                             Details      

                      

                        TOUR-09                                    TOUR-10                                    TOUR-11                          TOUR-12

              Kokan with Goa Tour                Ajanta-Ellora-Goa Tour                 Goa Tour From Nagpur    Goa Tour From Kolhapur

                09 Nights 10 Days                        10 Nights 11 Days                      04 Nights 05 Days             03 Nights 04 Days 

                        Details                                           Details                                         Details                             Details 

               

                        TOUR-13                                  TOUR-14                                     TOUR-15                            TOUR-16

              Goa Tour from Delhi          Goa Tour From Ahamadabad      Goa Tour From Hyderabad  Goa Tour From Bangalore

                03 Nights 04 Days                        03 Nights 04 Days                      03 Nights 04 Days             03 Nights 04 Days

                         Details                                        Details                                          Details                               Details      

      MAHARASHTRA TOURS

 

              MAHARASHTRA  HILL STATION TOURS              MAHARASHTRA  BEACH TOURS              MAHARASHTRA  WILD LIFE TOURS 

                                   Details                                                                   Details                                                          Details  

              MAHARASHTRA RELIGIOUS TOURS               MAHARASHTRA  SIGHTSEEING TOURS  MAHARASHTRA JYOTIRLINGA TOUR

                                  Details                                                                    Details                                                           Details 

             

             MAHARASHTRA  PANDHARPUR TOURS      MAHARASHTRA MTDC RESORTS BOOKING  MAHARASHTRA  ASHTAVINAYAK YATRA

                                  Details                                                                    Details                                                           Details

                MAHARASHTRA  TEMPLE TOUR                 MAHARASHTRA  DATTADHAM  YATRA          MAHARASHTRA  GANGAPUR YATRA

                                  Details                                                                     Details                                                           Details

                                                       

              MAHARASHTRA DATTA DHAM YATRA                GOA-KOKAN BEACH TOURS              MAHARASHTRA 3.5 SHAKTIPEETH YATRA

 

                                  Details                                                                     Details                                                            Details 

              MAHARASHTRA  AJANTA-ELLORA  TOUR            MAHARASHTRA  BEACH TOURS        MUMBAI  RENT-A-CAR SERVICES

        

                                  Details                                                                    Details                                                             Details